Kiedy zauważysz ikonę BETA obok niektórych funkcji w panelu, oznacza to, że ta konkretna funkcja jest na etapie testowania. Wersja BETA nie jest ostateczną wersją udostępnianą publicznie. Wersja BETA zwykle może zawierać pewne błędy w funkcjonowaniu i wymaga naniesienia poprawek oprogramowania. Wersja ta jest stale poddawane różnym poprawkom oraz na bieżąco analizowana pod względem użyteczności. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?