Jak używać filtrów?

Filtry pomagają w szybki sposób wyszukać informacje, których potrzebujesz.

Aleksandra Dynowska avatar
Napisane przez Aleksandra Dynowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

1 . Wejdź w zakładkę Zespół:


2. Następnie kliknij Filtry zaawansowane:


3. Możesz ustawiać filtry dla doradców, grup, widżetów lub numerów, wybierając poszczególne elementy z filtra: 

Możesz wyszukiwać według:

  • doradców

  • przydzielonych ról (doradca działu, konsultant, manager, edytor, administrator

  • dostępności

  • telefonów

  • widżetów

  • numerów konsultantów 

  • grup

Za pomocą filtrów możesz szybko sprawdzić, które widżety, numery lub grupy są przypisane do doradców, odfiltrować doradców nieprzypisanych do żadnego z widżetów lub sprawdzić uprawnienia dla poszczególnych użytkowników (role).

Funkcja filtrów staje się niezbędna, kiedy posiadasz wielu doradców.

Jeżeli posiadasz sugestie, jakie filtry moglibyśmy jeszcze dodać, skontaktuj się z nami!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?