Wszystkie kolekcje
Meetings
Jak rozdzielić Spotkania pomiędzy członków zespołu?
Jak rozdzielić Spotkania pomiędzy członków zespołu?

Dowiedz się, jak przypisać odpowiednią osobę do obsługi spotkania w zależności od informacji pozostawionych przez użytkownika

Adriana Świerczek avatar
Napisane przez Adriana Świerczek
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W czwartym kroku konfiguracji Meetings mamy do wyboru dwie reguły, na podstawie których Twoi klienci zostaną przypisani do odpowiednich doradców:

1. Optymalizuj pod kątem dostępności - przydzielony zostanie doradca, który jest dostępny w wybranym przez klienta czasie.

2. Optymalizuj według odpowiedzi - doradca jest przydzielany na podstawie wybranej przez klienta odpowiedzi.

Oto zasady, które warto wykorzystać:

zawiera/nie zawiera, szuka pełnego ciągu w wartości, nie może być użyty z przecinkami

zaczyna się od, szuka pełnego ciągu w Wartości od początku do końca, powszechnie używane dla liczb zawierających przecinki, takich jak "5,000"

ends with szuka pełnego ciągu w Value od końca do początku, powszechnie stosowane dla liczb zawierających przecinki, np. "5,000"

zawiera dowolny z, zawiera operator, który pozwala na wartości rozdzielone przecinkami

nie zawiera żadnego z, nie zawiera operatora, który pozwala na wartości rozdzielone przecinkami (np. email nie zawiera gmail.com, yahoo.com, aol.com)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?