Możesz wybrać dni oraz godziny pracy dla swoich konsultantów. Możesz również ustawiać przerwy w ich dziennym harmonogramie pracy. 

Zobacz, jak to zrobić krok po kroku: 

1. Wejdź do zakładki Zespół

2. Wybierz konsultanta i kliknij Edytuj konsultanta

3. Przejdź do zakładki Przydział:

4. Kliknij Ustal grafik

5. Ustaw dni oraz godziny pracy konsultanta: 

Początkowo godziny pracy ustawione są od 9 rano do 17 po południu przez 5 dni w tygodniu. Możesz dowolnie zmieniać godziny pracy lub skorzystać z naszej opcji Ustaw 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. 

WAŻNE! Możesz ustawić różne harmonogramy pracy dla konsultantów przypisanych do poszczególnych widgetów lub numerów. 

6. Ustaw przerwy w pracy

7. Możesz również skorzystać z opcji wybrania takich samych godzin pracy dla wszystkich konsultantów przypisanych do danego widgetu bądź numeru: 

Jeśli masz jakieś problemy lub pytania dotyczące ustawienia godzin pracy, skontaktuj się z nami!

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?