Wszystkie kolekcje
Integracje
Jak zintegrować User.com z CallPage przez Zapier?
Jak zintegrować User.com z CallPage przez Zapier?

Dowiedz się w jaki sposób zintegrować User.com z CallPage przez Zapier?

Aleksandra Dynowska avatar
Napisane przez Aleksandra Dynowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Możesz automatycznie wysyłać leady z CallPage za pomocą Zapiera na swoje konto User.com. W pierwszej kolejności, zintegruj swoje konto CallPage z Zapierem. Przejdź do zakładki "Integracje" i kliknij ikonę "Zapier" i postępuj według wskazanych kroków.

Po zintegrowaniu konta CallPage z Zapierem utwórz Zap:

Wybierz CallPage jako zdarzenie wyzwalające, aby zainicjować Zap:

Następnie wybierz „Call Event” dla wartości „Event” i kliknij "Continue":

Zdecyduj, z którym kontem CallPage chcesz się połączyć i kliknij „Continue”:

Wybierz widget CallPage i "Call Event". Możesz wybrać spośród następujących eventów:

New Call
New Message

Call completed
Call missed
Call scheduled
Data added
Meeting new
Meeting changed
Meeting cancelled

Jeżeli na swoim koncie CallPage posiadasz już leady możesz wybrać jeden z nich i testowo przesłać lead do User.com. Wybierz jeden z dostępnych leadów i kliknij przycisk „Continue”.

Wybierz swoje konto User.com, a następnie wybierz jedno z następujących zdarzeń:

Następnie wybierz szczegóły akcji (przykład poniżej):

Przetestuj działanie i opublikuj swój Zap:

Przejdź do swojego konta User.com i kliknij zakładkę "Data" -> "People". Tutaj możesz znaleźć leady z dashboardu CallPage, które zostały przesłane przez Zapier.

Edytując kontakt w User.com możesz sprawdzić dane związane z leadem, które pozyskałeś za pomocą CallPage (prawa kolumna):

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?