Jak używać zakładki Leady?

Gratulacje! Otrzymałeś pierwszego leada - dowiedz się, jakie informacje możesz uzyskać.

Bogdan Tyskyy avatar
Napisane przez Bogdan Tyskyy
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wszystkie Twoje leady są zapisywane w zakładce Leady. Możesz używać filtrów, aby je wyszukiwać, analizować rozmowy oraz sprawdzać szczegółowe informacje dotyczące leada.

Sprawdź kluczowe funkcjonalności. 

1. Przejdź do zakładki Leady

W zakładce Leady możemy znaleźć następujące informacje na temat naszych połączeń:

Typ połączenia 

Status 

 

Statusy dotyczące połączeń:

System CallPage właśnie wykonuje połączenie. Użytkownik otrzymuje połączenie. Ten status utrzymuje się do momentu odebrania telefonu przez Użytkownika. 

W trakcie - połączenie jest właśnie procesowane. Doradca rozmawia z klientem. 

Odebrane - Połączenie zostało pomyślnie odebrane

Nieodebrane (doradca) - Połączenie nieudane. Niestety, doradca nie odebrał połączenia. 

Nieodebrane (Użytkownik) - Użytkownik nie odebrał telefonu. 

Połączenie ASAP (odebrane) - Połączenie generowane do Uzytkownika, kiedy doradca skończy obecną rozmowę.

Połączenie ASAP (nieodebrane) - Połączenie generowane do Uzytkownika, kiedy doradca skończy obecną rozmowę (nieodebrane)

Zamówione - Uzytkownik zamówił połączenie na konkretną datę oraz godzinę.

Zamówione (nieodebrane)  - zamówione połączenie nie zostało odebrane.

Zamówione połączenie zostało ręcznie anulowane przez Użytkownika.

Nieudane połączenie z powodu problemu z lokalnym operatorem.

Lead oddzwoniony (odebrany) - udane połączenie wykonane z poziomu panelu przez doradcę.

Lead oddzwoniony (nieodebrany) - nieodebrane połączenie wykonane z poziomu panelu przez doradcę.

Statusy dotyczące wiadomości:

Wiadomość - Użytkownik zostawił wiadomość. 

Statusy dotyczące spotkań:

Użytkownik zarezerwował spotkanie.

Użytkownik zmienił termin spotkania.

Użytkownik odrzucił spotkanie.

Spotkanie zakończone.


Numer telefonu

Źródło danych

Tutaj znajduje się informacja, z jakiego źródła pochodzi lead (konkretny widget lub numer wirtualny). Możesz również zobaczyć, który widget/numer generuje najwięcej udanych połączeń.

Doradca

W tej kolumnie wyświetlany jest doradca, który odebrał połączenie.

Długość połączenia

Filtry

W zakładce Leady dostępne są filtry. Używaj ich, by wyszukiwać konkretne kategorie leadów: 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?