Wszystkie Twoje leady są zapisywane w zakładce Leady. Możesz używać filtrów, aby je wyszukiwać, analizować rozmowy oraz sprawdzać szczegółowe informacje dotyczące leada.

Sprawdź kluczowe funkcjonalności. 

1. Przejdź do zakładki Leady: 

2. Informacje o Twoich leadach są wyświetlane na liście: 

Typ połączenia 

Są 4 typy połączeń: 

  • Połączenie (przychodzące i wychodzące) 
  • Zamówione połączenia (klienci mają możliwość zamówienia połączenia na konkretną datę) 
  • Wiadomość (klienci mogą zostawić wiadomość na widgecie) 
  • Połączenia ASAP (jest to połączenie generowane w sytuacji, kiedy wszyscy konsultanci są zajęci, a klient czeka na telefon od konsultanta) 

Status 

 

System CallPage właśnie wykonuje połączenie. Klient otrzymuje połączenie. Ten status utrzymuje się do momentu odebrania telefonu przez klienta. 

W trakcie - połączenie jest właśnie procesowane. Konsultant rozmawia z klientem. 

Odebrane - Połączenie zostało pomyślnie odebrane

Nieodebrane (konsultant) - Połączenie nieudane. Niestety, konsultant nie odebrał połączenia. 

Nieodebrane (klient) - klient nie odebrał telefonu. 

Zamówione - klient zamówił połączenie na konkretną datę oraz godzinę.

Zamówione (anulowane)  - połączenie zamówione zostało anulowane.

 

Wiadomość - klient zostawił wiadomość. 

Połączenie ASAP (odebrane) - Połączenie generowane do klienta, kiedy konsultant skończy obecną rozmowę. 

Połączenie ASAP (nieodebrane) - Połączenie generowane do klienta, kiedy konsultant skończy obecną rozmowę (nieodebrane)

Numer telefonu

Źródło danych

Tutaj znajduje się informacja, z jakiego źródła pochodzi lead (konkretny widget lub numer). Możesz również zobaczyć, który widget/numer generuje najwięcej udanych połączeń.

Konsultant

W tej kolumnie wyświetlany jest konsultant, który odebrał połączenie.

Długość połączenia

Filtry

W zakładce Leady dostępne są filtry. Używaj ich, by wyszukiwać konkretne kategorie leadów: 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?