Wszystkie kolekcje
FAQ
Problemy z połączeniami
Problemy z połączeniami

Jeżeli zauważyłeś, że połączenia CallPage nie są realizowane poprawnie lub nie można zadzwonić przez Twój widget, sprawdź poniższe opcje.

Aleksandra Dynowska avatar
Napisane przez Aleksandra Dynowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu
  1. Połączenia nie działają w ogóle. 

a) Sprawdź uprawnienia dotyczące ,,number permissions". Ustaw kraje, z których
    chcesz otrzymywać połączenia. Odznaczone kraje nie będą dostępne przy
    wpisywaniu numerów. Jeżeli żaden z dostępnych krajów nie będzie oznaczony,  
    połączenia nie będą wykonywane.

Uprawnienia te możesz zmienić wchodząc w zakładkę Widgety -> Połączenia -> Dostępne kraje -> konfiguracja krajów

b) Sprawdź czy doradcy przypisani są do odpowiedniego widgetu. Jeżeli tak, warto
    dodatkowo sprawdzić, czy wszyscy doradcy mają prawidłowo ustawione  
    godziny pracy.

Godziny pracy doradców można zmienić wchodząc w zakładkę Zespół -> edytuj członka zespołu (ikonka koła zębatego) -> przydział -> ustal grafik (ikonka kalendarza)


c) Sprawdź poprawność numerów agentów.

np. +44012345678  zamiast +4412345678 

Poprawny numer powinien zaczynać się od znaku + ,następnie numer kierunkowy kraju np. 48 (dla Polski), a następnie numer telefonu. np. +48123456789. Natomiast +480123456789 może powodować błąd w systemie. Taki format numeru doradcy powoduje błędną prezentację numeru lub w skrajnych wypadkach brak możliwości zadzwonienia na ten numer.

Takie przypadki prosimy zgłaszać do działu technicznego CallPage. 2. Niektóre połączenia mają status nieodebrane.

Sprawdź,,Tryb zajęte"

Zawsze należy kierować się następującą zasadą:

Jeśli numer przypisany do doradcy to numer indywidualny - czyli 1 numer jest przypisany do 1 doradcy, niezależnie czy jest to telefon komórkowy (cellphone), czy telefon stacjonarny (landline) to ZAWSZE należy włączyć TRYB ZAJĘTE.

Tryb ten można włączyć wchodząc w zakładkę Widgety -> edytuj ustawienia widgetu (ikonka koła zębatego) -> Połączenia -> Ogólne -> Tryb zajęte

Natomiast jeśli podany numer to numer callcenter - czyli 1 numer jest przypisany do kilku osób to ,,Tryb zajęte" powinien być wyłączony.


Należy również sprawdzić do jakich widgetów jest przypisany dany doradca. Jeśli jest przypisany do więcej niż 1 widgetu, to na każdym z nich musi być ustawiony taki sam ,,tryb zajęte".

Zaleca się unikanie w jednym widgecie lub numerze indywidualnym (incoming number) mieszania numerów indywidualnych z grupowymi (CallCenter).


3. Nie można zamówić połączenia z powodu informacji ,,Przepraszamy, nie ma nas teraz w biurze".

Prawdopodobnie liczba dostępnych leadów na Twoim koncie wyczerpała się.
W takim przypadku skontaktuj się z opiekunem swojego konta.

Aby sprawdzić ilość dostępnych leadów, kliknij w zakładkę Leady. Tutaj możesz sprawdzić aktualną liczbę dostępnych leadów w bieżącym miesiącu rozliczeniowym.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?