Wszystkie kolekcje
Panel partnerski
Wytyczne do działania w Programie afiliacyjnym Callpage
Wytyczne do działania w Programie afiliacyjnym Callpage
Adriana Świerczek avatar
Napisane przez Adriana Świerczek
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W ramach Programu nie pozwalamy na następujące działania:

 1. Wprowadzanie złośliwego oprogramowania do Aplikacji, Platformy partnerskiej lub oprogramowania, w ramach którego został Tobie udostępniony Panel Partnera lub naruszenie jakichkolwiek innych postanowień warunków ich działania oraz zasad korzystania z nich (regulaminy etc.);

 2. Publikowanie Materiałów na powierzchniach reklamowych, w których pojawiają się treści o charakterze rasistowskim, pornograficznym, zawierające groźby, nawołujące do agresji, zakazane prawem lub naruszające prawa osób trzecich, lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;

 3. Nieuczciwe pozycjonowanie Materiałów w wyszukiwarkach internetowych, w tym w ramach niedozwolonych technik pozycjonowania, takich jak systemy wymiany linków (SWL), używanie słów kluczowych niezwiązanych z treścią strony, w szczególności w meta-tagach;

 4. Promowanie Usług lub Programu w ramach płatnych reklam, w szczególności poprzez Google AdWords – chyba że CallPage uprzednio udzieli zgody na takie działanie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz ustali wcześniej zakres i sposób takiego działania;

 5. Duplikowanie strony zawierającej Materiały w wielu miejscach;

 6. Umieszczanie naszych linków afiliacyjnych w postaci automatycznie aktywowanej po wejściu w Materiały lub w inne miejsce (np. otworzenie wiadomości e-mail);

 7. Promowanie Materiałów w komentarzach, forach i innych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca;

 8. Uzależnianie możliwości użycia naszego linku partnerskiego od dokonania innych czynności, niezwiązanych z naszymi Usługami;

 9. Stosowanie innego rodzaju natarczywej lub agresywnej promocji Materiałów;

 10. Modyfikowanie naszych linków referencyjnych/afiliacyjnych przez zmianę ich funkcjonalności;

 11. jakiekolwiek inne działania prowadzące do naruszenia naszych praw lub interesów.

Podjęcie przez Ciebie działań określonych w niniejszym punkcie może skutkować w szczególności działaniami wskazanymi w pkt. 5. Regulaminu Partnerskiego.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?